Mijn kind hoort stemmen

In het kort

In het kort

 • Uw kind kan stemmen horen terwijl er niemand in de buurt is die praat.
 • 12 van de 100 kinderen en jongeren hoort wel eens stemmen.
 • Het kan passen bij de normale ontwikkeling.
 • Praat met uw kind over de stemmen. 
 • Het kan uw kind ook helpen om bezig te zijn met taal en geluid. 
 • Meestal gaat het stemmen horen vanzelf over.
 • Ga naar de huisarts als uw kind last heeft van de stemmen of als u er zelf erg ongerust over bent. Bijvoorbeeld als de stemmen nare dingen zeggen. 
Wat is het

Wat is stemmen horen bij kinderen/jongeren?

Stemmen horen komt bij kinderen en jongeren vaker voor dan bij volwassenen. Ongeveer 12% van de kinderen en jongeren hoort wel eens stemmen. Die stemmen klinken heel echt, alsof er iemand praat, terwijl er niemand in de buurt is.

Kinderen ervaren het stemmen horen vaak als normaal. Ze komen er later pas achter dat niet iedereen stemmen hoort.

De stemmen hoeven niet vervelend te zijn. Soms zijn het ‘vriendjes’ die het kind helpen. Maar de stemmen kunnen ook nare dingen zeggen, waardoor uw kind bang of verdrietig wordt. Ongeveer 1 van de 6 kinderen die stemmen horen, heeft er ook echt last van.

Oorzaken

Wat zijn de oorzaken van stemmen horen?

 • Het horen van stemmen is mogelijk onderdeel van een normale ontwikkeling in de kindertijd. De hersenen zijn dan nog niet klaar met groeien. Er zijn nog veel ‘onnodige’ verbindingen in de hersenen. Die kunnen voor extra activiteit in de hersenen zorgen. Dit zou een oorzaak kunnen zijn voor het horen van een stem.
 • Ook kan het zijn dat uw kind zijn eigen gedachten verwart met het horen van stemmen.
 • Veel stress kan zorgen voor stemmen horen. Bijvoorbeeld stress door het overlijden van een familielid, ruzie thuis, (seksueel) misbruik of gepest worden op school.
 • Stemmen horen kan erfelijk zijn.
 • Soms is stemmen horen een signaal van een ziekte. Dat kan een lichamelijke of psychische ziekte zijn, zoals een depressie.

Het is vaak lastig om één duidelijke oorzaak te vinden. Vaak is het een combinatie van de oorzaken die hierboven staan. 

Adviezen

Wat kan ik doen als mijn kind stemmen hoort?

 • Het is goed om uw kind gerust te stellen en te vertellen dat veel andere kinderen ook wel eens een stem horen. Meestal gaat het vanzelf over.
  Als uw kind geen last heeft van de stemmen, hoeft u er niks aan te doen.
 • Misschien is uw kind bang of verdrietig door het horen van de stemmen. Dan is het goed om er samen over te praten. Leg uit:
  • dat de stemmen wel echt lijken, maar dat ze eigenlijk niet echt zijn.
  • dat uw kind dus niet hoeft te doen wat ze zeggen.
 • Ook is het belangrijk om stress zo veel mogelijk te verminderen.
  • Zoek samen met uw kind uit wat stress veroorzaakt en kijk of u daar wat aan kunt doen.
  • Zorg voor rust en regelmaat: op tijd naar bed, op vaste tijdstippen eten enzovoort.
 • Lichamelijk actief zijn is ook goed: laat uw kind lekker buiten spelen of sporten.
 • Het kan uw kind ook helpen om bezig te zijn met taal en geluid. Zing bijvoorbeeld samen een liedje, praat, fluit, luister naar muziek.
Behandeling

Behandeling voor kinderen die stemmen horen

Heeft uw kind last van de stemmen, of bent u er als ouder erg ongerust over? Ga dan naar de huisarts. Zo nodig verwijst die jullie door naar een kinderpsychiater.

 • De kinderpsychiater praat met u en uw kind: wanneer komen de stemmen, hoe gaat het verder met uw kind, thuis en op school? Wordt het gepest? Zijn er stressvolle gebeurtenissen geweest?
 • De kinderpsychiater legt uit wat er gebeurt in de hersenen bij stemmen horen, hoe je ermee om kunt gaan, wat u en uw kind zelf kunnen doen om de stemmen minder lastig te maken. 
  Kinderen krijgen soms dreigementen of opdrachten van hun stemmen. Als ze leren dat de stemmen niet echt zijn, hebben deze vaak al minder invloed.
  Behandelaars noemen al deze uitleg en adviezen samen 'psycho-educatie'.
 • Een andere behandeling is cognitieve gedragstherapie. Hierbij leert uw kind manieren om anders om te gaan met de stemmen. Dat zorgt ervoor dat de stemmen het leven niet meer moeilijk maken. Uw kind voelt zich niet machteloos, maar kan de stemmen beïnvloeden en heeft controle.
 • Het is ook belangrijk om uit te zoeken waardoor de stemmen ontstaan zijn. En om, als het kan, die oorzaken ook aan te pakken.
Medicijnen

Medicijnen bij stemmen horen

Kinderen krijgen geen medicijnen bij het horen van stemmen. Alleen in uitzonderlijke situaties, bijvoorbeeld als blijkt dat uw kind een psychose heeft. Dit komt bij kinderen niet vaak voor.

Hoe gaat het verder?

Hoe gaat het verder bij stemmen horen?

Bij de meeste kinderen gaat het horen van stemmen vanzelf over. Anderen leren heel goed met hun stemmen om te gaan.

Ongeveer 1 op de 7 kinderen houdt als volwassene last van de stemmen. Deze volwassenen hebben een grotere kans om een psychische aandoening te krijgen. Bijvoorbeeld een psychose, depressie, bipolaire stoornis of borderline persoonlijkheidsstoornis.

Wanneer bellen?

Wanneer contact opnemen als uw kind stemmen hoort?

U hoeft niet altijd direct naar de huisarts als uw kind stemmen hoort. Ga wel naar de huisarts:

 • als uw kind last heeft van de stemmen, bijvoorbeeld omdat ze dingen zeggen waar het bang van wordt
 • als u er zelf erg ongerust over bent

Uw huisarts kan beoordelen of uw kind hulp van een kinderpsychiater nodig heeft. 

Meer informatie
Laatst herzien op

Vond u deze informatie nuttig?

Vond u deze informatie nuttig?
Heeft u nog een suggestie of opmerking? Dit is niet verplicht.
Kunt u toelichten waarom niet? Dit is niet verplicht.