Netelroos

  • Urticaria
  • Galbulten
  • Netelroos is een jeukende huiduitslag met bleekroze licht gezwollen vlekken (galbulten).
  • Meestal komt het door een overgevoeligheidsreactie.
  • De uitslag verdwijnt vanzelf binnen uren tot dagen.
  • Leefregels en medicijnen kunnen de jeuk verminderen.
  • Bloedonderzoek naar allergische prikkels heeft meestal geen zin.
  • Bel direct de huisart als de uitslag verergert, uw lippen en oogleden opzwellen of als u ook benauwd wordt.

Wat is uw situatie?