Koorts

  • Verhoogde lichaamstemperatuur
  • Verhoging
  • Koorts wil zeggen dat de lichaamstemperatuur boven de 38 graden komt.
  • Meet uw temperatuur via de anus (poepgat). Dit is het meest betrouwbaar.
  • Koorts kan meestal geen kwaad en is geen reden tot ongerustheid.
  • Zorg ervoor dat u genoeg drinkt en rust.
  • Bel uw huisarts als u steeds zieker wordt.

Wat is uw situatie?