Donatie

  • Orgaandonatie
  • Weefseldonatie
  • Orgaan-en weefseldonatie
  • Na uw overlijden kunt u uw organen en weefsels afstaan. 
  • Orgaandonatie betekent dat u uw organen afstaat, zoals bijvoorbeeld uw hart of uw longen.
  • Weefseldonatie betekent dat u uw weefsels afstaat, zoals bijvoorbeeld uw hoornvliezen of uw huid. 
  • Het is mogelijk om ook tijdens uw leven één nier of een stukje lever te doneren.
  • In het Donorregister kunt u vastleggen of u na uw overlijden donor wilt zijn. 
  • Heeft u niks vastgelegd? Na uw overlijden moet uw partner of familie beslissen of u donor wordt.