Ik heb diabetes en ik ben zwanger

In het kort

In het kort

 • Diabetes tijdens de zwangerschap kan gevolgen hebben voor de moeder en de baby.
 • De kans op problemen wordt kleiner als de glucosewaarden niet te hoog zijn en niet te veel schommelen. Vooral aan het begin van de zwangerschap is dat belangrijk.
 • Een goede begeleiding door een internist en een gynaecoloog is belangrijk voor zwangeren met diabetes.
 • Bepaalde medicijnen mag u niet gebruiken tijdens de zwangerschap. Insuline is veilig.
 • Zwangere vrouwen met diabetes bevallen in het ziekenhuis. 

insuline

Insuline is een injectiemiddel voor mensen met diabetes die zelf geen of onvoldoende insuline aanmaken.

Er zijn verschillende soorten insuline verkrijgbaar: kortwerkend, middellangwerkend, langwerkend en combinaties hiervan.

Artsen schrijven het voor bij diabetes mellitus.

Bron: Apotheek.nl
Risico's voor baby

Welke gevolgen heeft diabetes in de zwangerschap voor de baby?

Diabetes kan gevolgen hebben voor de baby. De kans daarop is klein als uw bloedsuikerwaarden niet te hoog zijn en niet te veel schommelen.

 • Vrouwen met diabetes krijgen vaker een kind met een hoog geboortegewicht. Dat heet macrosomie. Daardoor kan de bevalling lastiger zijn. De baby heeft een iets grotere kans op afwijkingen aan het hart, de nieren, de urinewegen en de rug.
 • Na de geboorte kan de baby een te laag bloedsuiker krijgen. De baby moet dan in het ziekenhuis blijven. Meestal is het goed te behandelen met extra voeding of met een infuus. 
 • De baby heeft meer kans om geelzucht te krijgen. Dat kan meestal geen kwaad en gaat na een paar dagen vanzelf weer over. Ernstige geelzucht is wel gevaarlijk. De baby kan hiervan hersenbeschadiging krijgen. Bij ernstige geelzucht krijgt de baby een behandeling in het ziekenhuis.
 • De kans dat de baby te vroeg geboren wordt is groter.
 • De kans dat een baby van een moeder met diabetes tijdens de zwangerschap overlijdt, is wat groter dan bij moeders zonder diabetes. Gelukkig komt dit zelden voor. 
Risico's voor moeder

Welke gevolgen heeft diabetes in de zwangerschap voor de moeder?

Zwangere vrouwen met diabetes hebben een grotere kans om tijdens de zwangerschap een hoge bloeddruk en zwangerschapsvergiftiging te krijgen. De kans daarop is bij diabetes type 1 groter dan bij diabetes type 2.

Een zwangerschap kan bepaalde gevolgen van diabetes (complicaties) verergeren. Het gaat om:

 • Problemen met de nieren (nefropathie).
  Door hoge bloedsuikers kunnen de nieren beschadigd raken. Er komen dan eiwitten in de urine. Tijdens de zwangerschap kan dit erger worden. Zijn de nierklachten ernstig, dan is er een grotere kans op zwangerschapsvergiftiging en hoge bloeddruk.
 • Oogklachten (retinopathie).
  Door diabetes kan het netvlies van de ogen beschadigd raken. Door de zwangerschap kunnen de oogklachten erger worden. De oogklachten kunnen ook voor het eerst tijdens de zwangerschap ontstaan.

De kans op problemen is veel kleiner als uw bloedsuikerwaarden tijdens de zwangerschap goed zijn. 

Onderzoeken

Welke onderzoeken krijg ik tijdens de zwangerschap?

Zwangere vrouwen met diabetes komen onder controle van de gynaecoloog. U krijgt naast de onderzoeken die alle zwangere vrouwen krijgen, extra onderzoeken.

 • Tussen de 18e en 20e week van de zwangerschap krijgt u een uitgebreide echo. Met dit onderzoek kan de arts zien of de baby afwijkingen heeft, zoals een open ruggetje. Dit onderzoek is niet gevaarlijk.
 • De internist behandelt uw diabetes tijdens de zwangerschap in samenwerking met de diabetesverpleegkundige. Hij helpt u uw bloedsuikergehalte goed te houden. Ook onderzoekt de internist uw nieren en uw schildklier.
 • De oogarts of optometrist controleert ongeveer na 6 maanden zwangerschap uw ogen.

De artsen overleggen met elkaar over u. In sommige ziekenhuizen zijn er speciale teams voor zwangere vrouwen met diabetes.

Medicijnen

Welke diabetesmedicijnen mag ik gebruiken tijdens de zwangerschap?

Insuline is veilig tijdens de zwangerschap. Het komt niet bij de baby terecht.

 • U kunt insuline in de buik injecteren. Dat kan geen kwaad.
 • Vindt u het pijnlijk of vervelend om in uw buik te prikken als u zwanger bent? U kunt dan op een andere plek prikken, bijvoorbeeld in uw bovenbeen. Overleg dit met uw arts of de diabetesverpleegkundige.

Niet alle tabletten zijn veilig. Daarom adviseert de internist de meeste vrouwen met diabetes type 2 om al voor de zwangerschap over te stappen op insuline.

Heeft u diabetes type 2 en wilt of kunt u echt geen insuline spuiten? Dan kan de arts u metformine voorschrijven. Helpt dat niet goed of kunt u er niet tegen? Dan kan de internist een ander middel voorschrijven. Van deze middelen is minder goed bekend of ze later schadelijk zijn voor het kind. U kunt dit met de arts bespreken.

Gebruikt u nog andere medicijnen? Dan bespreekt de arts met u welke medicijnen u kunt gebruiken. Sommige medicijnen tegen hoge bloeddruk kunnen bijvoorbeeld gevaarlijk zijn voor de baby. De internist kan u ook adviseren om tijdelijk te stoppen met medicijnen tegen een te hoog cholesterol (statines). 

insuline

Insuline is een injectiemiddel voor mensen met diabetes die zelf geen of onvoldoende insuline aanmaken.

Er zijn verschillende soorten insuline verkrijgbaar: kortwerkend, middellangwerkend, langwerkend en combinaties hiervan.

Artsen schrijven het voor bij diabetes mellitus.

Bron: Apotheek.nl

metformine

Metformine is een verlager van het bloedglucose. Het behoort tot de biguaniden. Het vermindert de hoeveelheid glucose in het bloed en vermindert de eetlust.

Artsen schrijven het voor bij diabetes mellitus (suikerziekte) en bij verminderde vruchtbaarheid.

Bron: Apotheek.nl

ORS

ORS is een oplossing van zouten en glucose (druivensuiker) in water.

Het wordt gebruikt bij waterdunne diarree en braken (overgeven).

Bron: Apotheek.nl
Meer informatie

Meer informatie over zwangerschap en diabetes

Voor meer informatie over zwangerschap en diabetes kunt u terecht bij:

Laatst herzien op

Vond u deze informatie nuttig?

Vond u deze informatie nuttig?
Heeft u nog een suggestie of opmerking? Dit is niet verplicht.
Kunt u toelichten waarom niet? Dit is niet verplicht.